KDSM 2015: Socijalne (de)konstrukcije identiteta

VI KARLOVAČKI DANI SLOBODNE MISLI

POZIV

Ukratko o nama

Centar za afirmaciju slobodne misli je nevladina organizacija iz Sremskih Karlovaca koja se bavi koncipiranjem i realizacijom projekata iz oblasti nauke, kulture i umetnosti, a koji u svom fokusu imaju promociju kulture slobodnog mišljenja i stvaralaštva. Polazeći od uverenja da je kroz argumentovanu i produktivnu razmenu različitih stavova moguće obezbediti kvalitetne uslove za rast i razvoj kako pojedinca/ke tako i društva u celini CEZASM se zalaže za uvažavanje demokratije, promovisanje kulture dijaloga, nenasilno rešavanje konflikata, razvijanje svesti o nužnosti lične, kolektivne i uzajamne odgovornosti radi uspostavljanja pravednijih međuljudskih odnosa, poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, prihvatanje rodne ravnopravnosti, negovanje interkulturalnosti itd.

 

O KDSM-u

 

Centar za afirmaciju slobodne misli za svoj glavni projekat ima Karlovačke dane slobodne misli, međunarodni interdisciplinarni studentski skup, koji se svake godine održava početkom juna meseca u Srem. Karlovcima. Svojim raznovrsnim i kvalitetnim sadržajima ovaj skup za svoje ciljeve ima podsticanje plodotvorene diskusije usmerene ka rasvetljavanju i što boljem razumevanju aktuelnih društvenih i kulturnih pojava/problema, razmenu znanja i iskustava na međunarodnom nivou, uspostavljanje i širenje mreže kontakata, stvaranje baze za pokretanje novih programa/projekata na nacionalnom i/ili međunarodnom nivou itd. 

Aktuelno

Intervju sa dr Draganom Kujundžićem: U praktičnom smislu, diploma američkog univerziteta omogućava zapošljavanje na američkom univerzitetu

25.06.2020.

U susret VI Karlovačkim danima slobodne misli CEZASM podseća na intervju dr Dragana Kujundžića koji je 2017. održao pozvano predavanje i upriličio projekciju svog dokumentarnog filma u okviru III KDSM-a.

VI Karlovački dani slobodne misli: Poziv za učešće

20.01.2020.

Centar za afirmaciju slobodne misli raspisao je poziv za učešće na VI Karlovačkim danima slobodne misli koji će biti upriličeni od 11. do 12. septembra 2020. u Sremskim Karlovcima. Glavna tema ovogodišnjeg skupa glasi: (Ne)popularna (ne)kultura.

Objavljen zbornik (Dis)funkcionalnost društvenog subjketa

01.01.2020.

Krajem 2019. godine CEZASM je priredio i objavio zborniik radova pod nazivom "(Dis)funkcionalnost društvenog subjketa".Zbornik sadrži jedanaest nerecenziranih tekstova dostavljenih Uredništvu, a koji su bili prezentovani na V Karlovačkim danima slobodne misli upriličenim od 31. maja do 02. juna 2019. godine u Sremskim Karlovcima. Objavljivanje publikacije finansijski je pomogla Opštna Sremski Karlovci.

V Karlovački dani slobodne misli

03.06.2019.

V Karlovački dani slobodne misli, čija glavna tema glasi (Dis)funkcionalnost društvenog subjekta, okupili su oko dvadeset studenata osnovnih, master i doktorskih studija sa Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Zagrebu, a koji su predstavili rezultate svojih naučno-teorijskih istraživanja u sklopu studentske konferencije koja predstavlja okosnicu skupa. U okviru V KDSM-a  priređena je i panel diskusija na kojoj su učestvovali: dr Duško Radosavljević (Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad), dr Tadija Stefanović (Fakultet savremenih umetnosti, Beograd), kao i doktorandi Luka Janeš (Filozofski fakultet, Zagreb) i Luka Perušić (Filozofski fakultet, Zagreb). V KDSM je kao svoj prateći sadržaj imao izložbu Karlovački dani slobodne misli: retrospektiva, a u okviru koje je prikazan razvojni put ovog studentskog skupa.

Objavljen zbornik Krizni aspekti mišljenja

31.12.2018.

Zbornik Krizni aspekti mišljenja obuhvata dvanaest nerecenziranih tekstova koji su dostavljeni Uredništvu, a koji su bili predstvaljeni na IV Karlovačkim danima slobodne misli, međunarodnom interdisciplinarnom studentskom skupu koji je bio upriličen od 01. do 03. juna 2018. godine u Sremskim Karlovcima u organizaciji Centra za afirmaciju slobodne misli.

Objavljen Zbornik Mala škola kritičkog mišljenja

02.09.2018.

Mala škola kritičkog mišljenja proizišla je iz potrebe za razmenom relevantnih znanja i iskustva, te razvojem dijaloga, a koji su se pokazali kao preko potrebni nauci uopšte i to u cilju revitalizacije kritičkog mišljenja koje je u savremenim socio-kulturnim (ne)prilikama sve više ugroženo. Raznovrsnim i kvalitetno koncipiranim izlaganjima koja su pretočena u stručne tekstove obuhvaćene ovim zbornikom pružen je uvid u teorijske postavke koje u svom fokusu imaju kritičku misao, te fenomene koji s njom stoje u (in)direktnoj vezi.

Intervju dr Ratković za Hrvatsku riječ: Posijati afirmativnu,slobodnu i kritičku misao

15.06.2018.

Degradacija mišljenja je danas prisutna u svim društvenim sferama, a kada je riječ o nama svojstvenom društvenom kontekstu, one su najočiiglednije u oblasti politike. Naime, upravo su aktualne političke prakse, pri tome ne samo u Srbiji već i na svjetskom nivou, potvrda koliko je s jedne strane, slobodno, kritičko i konstruktivno mišljenje podcijenjeno, a koliko je, s druge strane, na djelu svojevrsna simulacija mišljenja. Sfera politike se pretvorila u svojevrsnu reality platformu, a političke prakse u puko politikanstvo; u svemu tome, građanstvo i njegove potrebe, prava i slobode su u velikoj mjeri marginalizirani, te bivaju predmet pozornosti onda kada je potrebno sakupiti sitne političke poene i potvrditi svoju političku relevantnost na domaćoj, regionalnoj, europskoj ili svjetskoj političkoj sceni. Ideološke prakse degradacije mišljenja doprinijele su tome da unutar našeg društva danas imamo puki privid demokracije, odnosno demokraciju koja se svodi na to da drugi, u ovom slucaju političari, bolje znaju od nas samih što nam je potrebno, što nas tišti i koja su naša očekivanja; oni su ti koji misle umjesto nas i koji očekuju da ono njihovo unaprijed promišljeno usvojimo bez kritičkog preispitivanja.

Održani IV Karlovački dani slobodne misli

04.06.2018.

IV Međunarodni interdisciplinarni studentski skup Karlovački dani slobodne misli upriličen je od 01. do 03. juna 2018. godine u Sremskim Karlovcima, a u organizaciji Centra za afirmaciju slobodne misli. Glavna tema ovogodišnjeg skupa glasila je Krizni aspekti mišljenja, a studentska konferencija kao njegova okosnica okupila je studente i studentkinje osnovnih, master i doktorskih studija sa Univerziteta u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Sarajevu i Zagrebu koji su predstavili rezultate svojih naučno-teorijskih istraživanja iz ugla filozofije, antropologije, književnih nauka, rodnih studija itd.

 

Promocija zbornika Jezik i (pseudo)osobenost

20.02.2018.

U prijatnom ambijentu i do poslednjeg mesta ispunjenoj sali Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu 20. februara 2018. godine upriličena je promocija publikacije Jezik i (pseudo)osobenost u izdanju Centra za afirmaciju slobodne misli iz Sremskih Karlovaca. Reč je o publikaciji čije objavljivanje je finansijski podržala Opština Sremski Karlovci, a kojom su obuhvaćeni istraživački tekstovi učesnika i pozvanih predavača III Karlovačkih dana slobodne misli.

Objavljena publikacija Mala škola medija

22.01.2018.

Zbornikom Mala škola medija obuhvaćeni su stručni tekstovi vrsnih svetskih i domaćih stručnjaka, kao i perspektivnih mladih naučnih delatnika i delatnica, a u cilju rasvetljavanja i razumevanja fenomena medija iz različitih perspektiva naučnog delovanja.

Objavljen zbornik Jezik i fenomen (pseudo)osobenosti

21.01.2018.

Nakon objavljivana elektronskog zbornika Jezik i (pseudo)osobenost CEZASM je priredio i štampanu publikaciju Jezik i fenomen (pseudo)osobenosti kojom su obuhvaćeni pozitivno recenzirani radovi učesnika III Karlovačkih dana slobodne misli.

Objavljen e-zbornik Jezik i (pseudo)osobenost

30.12.2017.

CEZASM je krajem 2017. godine priredio elektronski zbornik Jezik i (pseudo)osobenost kojim su obuhvaćeni tekstovi učesnika III Karlovačkih dana slobodne misli.

CEZASM učestvovao u organizaciji tribine (Anti)fašizam u Srbiji

09.11.2017

Tribina (Anti)fašizam u Srbiji: istorijsko-problemski osvrt na pro- i antifašističke fenomene u XX i XXI veku koncipirana je u nameri da se putem zalaženja u prošlost pronađu odgovori na probleme sadašnjosti, odnosno da se polazeći od dekonstrukcije i/ili rekonstrukcije određenih istorijskih događaja pristupi konstruktivnoj racionalnoj analizi fenomena koji su nas doveli upravo tu gde jesmo, a sve to kako bi se izgradila adekvatna polazna osnova za „reparaciju“ sadašnjosti i sprečavanje da se iste greške ponove.

Tribina je upriličena 09.11.2017. u spomen biblioteci Karlovačke gimnazije u Sremskim Karlovcima.

Intervju dr Andree Ratković (predsednice CEZASM-a) za Hrvatsku riječ

21. jul 2017.

Rad Centra za afirmaciju slobodne misli iz Sremskih Karlovaca zasniva se na kritičkom promišljanju aktuelnih društvenih i kulturnih fenomena radi promovisanja kreativnih potencijala među mladima. Nakon nedavno održanih Karlovačkih dana slobodne misli u organizaciji CEZASM-a, Zvonko Sarić, novinar Hrvatske riječi, razgovarao je sa dr Andreom Ratković.

Please reload

I Karlovački dani slobodne misli (5-7 jun 2015)

Za sve one koji žele da saznaju nešto više o Sremskim Karlovcima...